Τσιμπίδες & Ανταλλακτικά

Τσιμπίδες Mig

Τσιμπίδα FM 15 διαθέσιμη σε 3, 4 και 5 μέτρα.
Τσιμπίδα FM 25 διαθέσιμη σε 3, 4 και 5 μέτρα.
Τσιμπίδα FM 36 διαθέσιμη σε 3, 4 και 5 μέτρα.
Τσιμπίδα FM 501 διαθέσιμη σε 3, 4 και 5 μέτρα.

Τσιμπίδες Tig

Τσιμπίδες Tig με βάνα για χρήση σε lift-tig τύπου WP-17V και WP-26V. Διαθέσιμες σε 4 και 8 μέτρα.
Τσιμπίδες Tig με εντολή τύπου WP-17, τύπου WP-26 και υδρόψυκτη τύπου WP-18. Διαθέσιμες σε 4 και 8 μέτρα.

Τσιμπίδες Plasma

Τσιμπίδες Plasma διαφόρων εταιριών και τύπων όπως CEBORA, TRAFIMET, HYPERTHERM και πολλές ακόμα.

Τσιμπίδα Αεροκοπής ARCAIR

Τσιμπίδα κοπής με κάρβουνο ARCAIR.

Ανταλλακτικά Τσιμπίδων Mig

Ανταλλακτικά τσιμπίδων Mig όλων των τύπων όπως λαιμοί, βάσεις μπεκ, μπεκ, ακροφύσια, αγωγοί σύρματος και άλλα.

Ανταλλακτικά Τσιμπίδων Tig

Ανταλλακτικά τσιμπίδων Tig όπως κεραμικά, βάσεις σφιγκτήρα, σφιγκτήρες, ουρές, βελόνες, λαιμοί και άλλα.

Ανταλλακτικά Τσιμπίδων Plasma

Ανταλλακτικά τσιμπίδων Plasma (CEBORA, TRAFIMET, HYPERTHERM) όπως ακροφύσια, μπέκ, ηλεκτρόδια, διανομείς αερίου, λαιμοί, χειρολαβές και άλλα.