Δεξαμενές Οξυγόνου,Αζώτου, Αργόν

H προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων αερίων γίνεται με τη μορφή κρυογενικού υγρού, το οποίο αποθηκεύεται σε ειδικές μονωμένες σταθερές δεξαμενές. Oι αεροποιητές χρησιμοποιούνται για να επαναφέρουν τα κρυογενικά υγρά (οξυγόνο, άζωτο ή αργόν) πάλι στην αέρια φάση τους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μεταφερόμενα κρυογενικά δοχεία υγροποιημένων αερίων (LOX, LAR, LIN) από 120L έως 1000L, από 1.5 έως 37 BAR

Τα μεταφερόμενα δοχεία κρυογενικών αερίων είναι μια έξυπνη λύση συνδυάζοντας πάρα πολλά πλεονεκτήματα:

  • Μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες εύκολα και γρήγορα
  • Ρυθμίζεται εύκολα η πίεση τους από 1.5 έως 37 BAR
  • Γίνεται εύκολα και γρήγορα η πλήρωσή τους
  • Έχουν παροχή και αερίου και υγρού
  • Δεν χρειάζονται μόνιμες εγκαταστάσεις