Μηχανές Συγκόλλησης

Μηχανή Ηλεκτροδίου ΜΜΑ

Οι μηχανές ηλεκτροδίου χρησιμοποιούνται κυρίως για εξωτερική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται σε μεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις, κατασκευές δεξαμενών κτλ. Οι μηχανές αυτές υφίστανται σε διάφορες κατηγορίες όπως Inverter και ανορθωτές ανάλογα την χρήση που προορίζονται.

Μηχανή Συγκόλλησης TIG

Οι μηχανές συγκόλλησης – tig χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που θέλουμε πολύ καλό οπτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα συγκόλλησης. Χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως σε κατασκευές INOX ή Αλουμινίου. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες αυτών των μηχανών που είναι οι TIG DC και TIG AC/DC. Η μηχανή συγκόλλησης TIG είναι η μοναδική που μπορεί να κάνει αυτογενή συγκόλληση.

Μηχανή Συγκόλλησης Σύρματος

Οι μηχανές συγκόλλησης σύρματος χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις που θέλουμε υψηλή παραγωγικότητα και αντοχή σε κατασκευές κτιρίων, δεξαμενών, βυτίων, καθώς και σε περιπτώσεις συγκόλλησης με ROBOT ή με αυτοματισμό. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στην μέθοδο αυτή με ηλεκτρονικές μηχανές Mig με παλμούς (PULSE) καθώς και με διπλούς παλμούς (DOUBLE PULSE). Αυτή η εξέλιξη βοήθησε στην εξάλειψη των προβλημάτων όπως είναι το πιτσίλισμα και οι ρωγμές.