Καθαρά Αέρια (Υψηλής Καθαρότητας)

 • Αέριο Ήλιον 5.0 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 99,999 κ.ο. %
 • Αέριο Ήλιον 5.6 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 99,9996 κ.ο. %
 • Αέριο Ήλιον 6.0 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 99,9999 κ.ο. %
 • Αέριο Διοξείδιο 4.5 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 98,0 κ.ο. %
 • Αέριο Αργόν 5.0 Υψηλής Καθαρότητας ≥99,999 κ.ο. %
 • Αέριο Αργόν 5.6 Υψηλής Καθαρότητας ≥99,9996 κ.ο. %
 • Αέριο Αργόν 6.0 Υψηλής Καθαρότητας ≥99,9999 κ.ο. %
 • Αέριο Άζωτο 5.0 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 99,999 κ.ο. %
 • Αέριο Ασετυλίνη Υψηλής Καθαρότητας ≥99,6 κ.ο.%
 • Αέριο Οξυγόνο 5.6 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 99,9996 κ.ο. %
 • Αέριο Υδρογόνο 5.0 Υψηλής Καθαρότητας ≥ 99,999 κ.ο. %