Εργαλεία Κοπής & Συγκόλλησης

Πυροκόπτης Gloor

Πυροκόπτης Gloor Ελβετίας διαθέσιμος και σε μακρύ τύπο (long type) 1 μέτρου.

Πυροκόπτης G1

Πυροκόπτης G1 τύπου SAF (Γαλλικός).

Πυροκόπτης ΑΜ

Πυροκόπτης τύπου AM ειδικός για ναυπηγικές εργασίες.

Μπέκ Πυροκόπτη

Μπέκ πυροκόπτη σε όλα τα μεγέθη για πυροκόπτες GLOOR, SAF, HARRIS, MESSER και διαφόρων εταιριών.

Σαλμός Συγκόλλησης

Σαλμός συγκόλλησης τύπου SAF με διάφορα μπέκ (αστεράκια).