Βιομηχανικά Αέρια

Οξυγόνο

Το Οξυγόνο είναι χαλκογόνο αέριο το οποίο σε συνδυασμό με την ασετυλίνη ή το προπάνιο χρησιμοποιείται στην κοπή των μετάλλων.

Άζωτο

Το Αέριο Άζωτο χρησιμοποιείται κυρίως για δοκιμή σωληνώσεων, για ψύξη καθώς και σε εφαρμογές κοπής με laser σε ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμινίου.

Διοξείδιο του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται για την παραγωγή αεριούχων ποτών και σόδας. Επίσης το διοξείδιο είναι άφλεκτο αέριο και χρησιμοποιείται υπό πίεση σε ορισμένους πυροσβεστήρες. Από το CΟ2 επίσης παράγεται και ο ξηρός πάγος ο οποίος έχει διάφορες εφαρμογές όπως είναι η παγοβολή, η κατάψυξη διαφόρων προϊόντων, διάφορα εφέ, η μαγειρική κτλ.

Αέριο Μείγμα 92%AR-8%CO2

Το συγκεκριμένο μείγμα αερίου συνιστάται για χρήση σε σύρματα με πυρήνα, το σχετικά μικρό ποσοστό CO2 στο μείγμα παράγει λιγότερο πιτσίλισμα και επιφανειακές σκουριές. Αυτό μειώνει το χρόνο καθαρισμού μετά τη συγκόλληση και έτσι βελτιώνει το κόστος του έργου διότι απαιτείται λιγότερος χρόνος φινιρίσματος.

Αέριο Μείγμα 82%AR-18%CO2

Το Αέριο Μείγμα 82%AR-18%CO2 έχει πολύ καλή διείσδυση σε μέταλλα με μεγάλο πάχος, η ποσότητα CO2 βοηθάει τις συνθήκες της συγκόλλησης όταν οι επιφάνειες δεν είναι καθαρές, γλιτώνοντας χρόνο για το καθαρισμό τους. Δεν βοηθά όμως εάν το αποτέλεσμα της συγκόλλησης πρέπει να είναι λείο και καθαρό γιατί λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας CO2 που έχει «πιτσιλάει» περισσότερο και έτσι απαιτείται μεγαλύτερο κόστος φινιρίσματος

Αέριο Μείγμα 98%AR-2%CO2

Το Αέριο Μείγμα 98% AR-2%CO2 χρησιμοποιείται συνήθως για την συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα. Το μείγμα αυτό είναι ιδανικό για τη μείωση παραγωγικού κόστους, γιατί μας βοηθάει στην ομαλή κόλληση και ελαχιστοποιεί το «πιτσίλισμα» και επομένως έχουμε μικρότερο κόστος φινιρίσματος του έργου. Το συγκεκριμένο αέριο χρησιμοποιείται για πάχη έως 6mm. «πιτσιλάει» περισσότερο και έτσι απαιτείται μεγαλύτερο κόστος φινιρίσματος

Αέριο Μείγμα 90%AR-10%CO2

Το Αέριο Μείγμα 90%AR-10%CO2 χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση μίας ευρείας γκάμας κραμάτων. Το μείγμα αυτό είναι ιδανικό στις περιπτώσεις όπου μετά τη συγκόλληση απαιτείται υψηλή ποιότητα φινιρίσματος και βαφής.

Αέριο Αργόν 4.6- 4.8

Το αργό χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση μετάλλου αδρανούς αερίου MIG, και στη συγκόλληση βολφραμίου TIG σε μη σιδηρούχα υλικά όπως π.χ σε κράματα αργιλίου, χαλκού, τιτάνιο κτλ. Επίσης χρησιμοποιείται στη συγκόλληση σε ανθρακούχους χάλυβες και σε χάλυβες χαμηλού βαθμού κραματοποίησης. Το αργό είναι ιδανικό για κάθε τύπο συστήματος έναυσης τόξου.

Αέριο Ασετυλίνη

Η Ασετυλίνη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Αέριο Οξυγόνο στην κοπή των μετάλλων και έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα από το προπάνιο. Έτσι καταφέρνουμε μεγαλύτερη παραγωγή με μικρότερο εργατικό κόστος.

Προπάνιο

Το προπάνιο σε συνδυασμό με το Αέριο Οξυγόνο χρησιμοποιείται για την κοπή μετάλλων με πυροκόπτη. Επιπλέον, με το φλόγιστρο είναι το πλέον κατάλληλο για την προθέρμανση των μετάλλων.

Βουτάνιο

Το βουτάνιο εξυπηρετεί σκοπούς θέρμανσης και μαγειρικής σε σπίτια αλλά και σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως εργοστάσια, ξενοδοχεία κτλ.

Αέριο Ήλιον- Balloon

Το Αέριο Ήλιον – Balloon χρησιμοποιείται για την πλήρωση των μπαλονιών.

Αέριο Ήλιον 4.6

Είναι ιδανικό για εργαστηριακές εφαρμογές και χρησιμοποιείται στη δέσμη για κοπή με Laser.

Αέριο Μείγμα Αργόν – Υδρογόνο

Τα μείγματα αερίων Αργόν – Υδρογόνου χρησιμοποιούνται συνήθως στη συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα (304,316). Το υδρογόνο απομακρύνει το οξυγόνο από την περιοχή της συγκόλλησης καθαρίζοντας την επιφάνεια της και έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της παραγωγής. Αναλόγως την εφαρμογή επιλέγουμε και ποιο μείγμα Αργόν – Υδρογόνου θα χρησιμοποιήσουμε. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα παρακάτω:
Αέριο Μείγμα Αργόν –Υδρογόνο 95%-15%
Αέριο Μείγμα Αργόν- Υδρογόνο 90%-10%
Αέριο Μείγμα Αργόν – Υδρογόνο 98%-2%

Αέριο Μείγμα Αργόν - Ήλιον 70%-30%

Το μείγμα αυτό είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα με TIG. Το ήλιο αυξάνει την εισαγωγή θερμότητας στο λουτρό συγκόλλησης καθιστώντας την κόλληση πιο ρευστή και το υλικό διεισδύει καλύτερα. Επίσης η παραγωγική διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη και έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα