Αέρια Τροφίμων

Αέριο Άζωτο Τροφίμων

Το αέριο Άζωτο ως αδρανές αέριο χρησιμοποιείται στη συσκευασία τροφίμων, ελαχιστοποιώντας την οξείδωση των προϊόντων.

Διοξείδιο του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται για την παραγωγή αεριούχων ποτών και σόδας. Επίσης το διοξείδιο είναι άφλεκτο αέριο και χρησιμοποιείται υπό πίεση σε ορισμένους πυροσβεστήρες. Από το CΟ2 επίσης παράγεται και ο ξηρός πάγος ο οποίος έχει διάφορες εφαρμογές όπως είναι η παγοβολή, η κατάψυξη διαφόρων προϊόντων, διάφορα εφέ, η μαγειρική κτλ.

Αέριο Μείγμα 80%Ν2-20%CO2

Το αέριο προορίζεται για χρήση σε τεχνολογικές διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων. Είναι το πλέον κατάλληλο αέριο το οποίο καθιστά δυνατή την αύξηση της διάρκειας ζωής και τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.

Αέριο Μείγμα 70%Ν2-30%CO2

Το αέριο προορίζεται για χρήση σε τεχνολογικές διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων. Είναι το πλέον κατάλληλο αέριο το οποίο καθιστά δυνατή την αύξηση της διάρκειας ζωής και τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.